A&A: Sorting (14.11.2001)
A&A: AVL Trees (12.12.2001)
Programmeerimine: Visual Circle Manager (18.12.2001)
Internet: IMAP vs POP3 (18.04.2002)
Andmeanalüüs I: Kodutöö (22.05.2002)
Kompilaatorid: KPascal (01.09.2002)
Funkts. programmeerimine: Chess (03.01.2003)
Andmeturve: Buffer overflow (17.01.2003)
Närvivõrgud: Optimization Methods (13.03.2003)
Närvivõrgud: Mitmekihiline tajur (27.03.2003)
Tekstialgoritmid I: Burrows-Wheeleri teisendus (07.05.2003)
Tekstialgoritmid I: Fast Bit-Vector Approximate Text Searching (02.06.2003)
Numbrilised Meetodid: Praktikumid (02-05.2003)
MO õppesessioon: Diofantilised võrrandid (14.06.2003)
Tehisintellekt I: Kodutööd (C++) (09-12.2003)
Tehisintellekt I: Perliza (11.12.2003)
Sissejuhatus krüptoloogiasse: Kodutööd (09-12.2003)
Sõltumatute komponentide analüüs: Lühiülevaade optimiseerimismeetoditest (03.03.2004)
Andmekaevanduse probleemseminar: Machine Learning Techniques in Spam Filtering (01.05.2004)
Andmebaaside teooria: Kodutöö (25.05.2004)
Mänguteooria: Clobber (24.05.2004)
Pildiinfo töötlus: Simple Image Processing (16.06.2004)
EIO õppesessioon: Algoritmide keerukus (06.11.2004)
Kernel Methods for Pattern Analysis: Course Project (11.2004)
Paralleelarvutused: Kodutööd (09-12.11.2004)
Filosoofia: Minu maailmapilt (28.11.2004)
Webmedia koolitus: Java Virtual Machine (16.02.2005)
Webmedia koolitus: DHTML (17.02.2005)
Bakalaureusetöö: A Linear Model of Genetic Transcription Regulation ... (06.2005)
Krüptograafia seminar: Privacy-preserving Data Mining (17.10.2005)
Bioinformaatika seminar: Relevance Vector Machines and Eponine (22.11.2005)
Molekulaarne rakubioloogia: Tüvirakkude arenguliini määramine (21.03.2006)
EIO õppesessioon: Pakkimine (29.04.2006)
Bioinformaatika seminar: Methods of Genomic Data Fusion: An Overview (04.05.2006)
BIIT: Parallel Programming with Scilab (05.10.2006)
Pattern Analysis: A Brief Introduction to Matrix Algebra (22.11.2006)
Symbian OS Programming: Course Assignments (12.12.2006)
EIO õppesessioon: Sissejuhatus OpenGL-i (13.01.2007)
Mathematics of Sound and Music: Fourier Theory (01.03.2007)
Text Mining Seminar: Example-Based Machine Translation of Short Phrases Using ... (20.05.2007)
Language Technology Seminar: Data-Driven Speech Synthesis (11.12.2007)
Misc: Movie Preference Survey (19.03.2008)
Magistritöö: G=MAT: Linking Transcription Factor Expression with DNA Binding (25.06.2008)
Modeling and Control of Dynamic Systems: Course Project (28.01.2009)
Bayesian Networks: Course Project (12.09.2009)
EIO õppesessioon: Masinõpe ja andmekaeve (07.11.2010)